Decizie cu privire la registrul unic al maşinilor de casă şi control 

D E C I Z I E

 nr. 26-11/3-22/01-2011  din  31.05.2011 Monitorul Oficial nr.99-101/679 din 17.06.2011 

* * *

 Examinînd chestiunile de pe ordinea de zi, ComisiaDECIDE:

1. Se includ în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (MCC) modelele:

a) "CHD 3030" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă; producător - "CHD ASIA PTE. LTD.", Singapore; furnizor - S.C. MAHU-OLIM S.R.L. (IDNO 1003600165309), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - C9;

b) "ORGTECH IULIA" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă; producător - "OРГТЕХНИКА" АД, Silistra, Bulgaria; furnizor - LASCOM S.R.L. (IDNO 1002600023781), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - 08;

c) "ORGTECH MINI" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, portativă, de sistemă, pasivă, două benzi; producător - "OРГТЕХНИКА" АД, Silistra, Bulgaria; furnizor - LASCOM S.R.L. (IDNO 1002600023781), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - 09;

d) "DATECS DP-500PLUS" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă; producător - "DATECS" Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor - TINA S.R.L. (IDNO 1002600007949), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - D5;

e) "DAISY EXPERT" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, portativă, de sistemă, pasivă, două benzi; producător - "DAISY TECHNOLOGY" Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor - ATOLA-SERVICE S.R.L. (IDNO 1007600075224), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - D1;

f) "DAISY MICRO-C" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă; producător - "DAISY TECHNOLOGY" Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor - ATOLA-SERVICE S.R.L. (IDNO 1007600075224), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - D2;

g) "MG PROFIPRINT" - imprimantă fiscală staţionară, de sistemă, pasivă; producător - "DAISY TECHNOLOGY" Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor - S.C.MELITAX-GRUP S.R.L. (IDNO 1006600049406), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - D3;

h) "OKA 102К" - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, autonomă, portativă, două benzi; producător - ZАO "ПРO-САМ", Riazani, Rusia; furnizor -TITAZAR S.R.L. (IDNO 1002600020539), Chişinău; sfera de aplicare - comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare - D4.

2.1. Se acceptă transmiterea de către S.C. RTI SOFT S.R.L. (IDNO 1006600012792), precum şi preluarea de către LITEX PLUS S.R.L. (IDNO 1003600018737), a drepturilor şi obligaţiilor asupra MCC de modelele ce urmează:- IKC-E260T (imprimantă fiscală staţionară, de sistemă, pasivă) - cod de înregistrare 89 din 9.01.2007;- RTI-950F (imprimantă fiscală staţionară, de sistemă, pasivă) - cod de înregistrare 99 din 24.01.2008.

2.2. Se acceptă transmiterea de către Î.C.S. ALEX S & E S.R.L.(IDNO 1003600028406), precum şi preluarea de către MONTAJMAŞ S.R.L.(IDNO 1003600129978), a drepturilor şi obligaţiilor asupra MCC de modelele ce urmează:- MINI-600 ME (portativă, autonomă) - cod de înregistrare 18 din 30.09.1998;- MINI-600.01 ME (portativă, autonomă) - cod de înregistrare 19 din 30.09.1998;- ELZAB ALFA SUPER (staţionară, autonomă) - cod de înregistrare 34 din 24.03.1999, termenul-limită de utilizare - 31 decembrie 2011.

2.3. Se acceptă transmiterea de către FIDESCO S.R.L. (IDNO 1002600035890), precum şi preluarea de către ONICA-LUXGRUP S.R.L. (IDNO 1009600004578), a drepturilor şi obligaţiilor asupra MCC de modelele ce urmează:- OPTIMUS-IC MINI (portativă, autonomă) - cod de înregistrare 20 din 30.09.1998, termenul limită de utilizare - 31 decembrie 2011;- OPTIMUS-IC WIKING (imprimantă fiscală) - cod de înregistrare 21 din 30.09.1998;- POSNET PERSONAL (portativă, autonomă) - cod de înregistrare 23 din 30.09.1998, termenul-limită de utilizare - 31 decembrie 2011;- EURO-1000T (portativă, autonomă) - cod de înregistrare 35 din 25.06.1999;- EURO-2000T ALPHA (portativă, de sistemă, pasivă) - cod de înregistrare 36 din 25.06.1999;- REAL 3102F (staţionară, de sistemă, pasivă) - cod de înregistrare 40 din 25.08.1999;- REAL-2102 F (portativă, de sistemă, pasivă) - cod de înregistrare 50 din 6.06.2000, termenul-limită de utilizare - 31 decembrie 2012.

3.1. Se stabileşte termenul-limită de realizare a stocurilor MCC (prezentate la IFPS) specificate în pct.4 al Deciziei CIMCC nr.26-11/3-22/04-2010 din 27 decembrie 2010 - 31.12.2011 şi se obligă furnizorii şi organele fiscale să informeze agenţii economici despre termenul-limită de exploatare a acestor modele.Înregistrarea maşinilor de casă şi control de aceste modele, după expirarea termenului de la 31.12.2011, se va efectua de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale, doar în cadrul unuia şi aceluiaşi agent economic (la schimbarea adresei juridice, trecerii dintr-o subdiviziune în alta ş.a.) pînă la expirarea termenului de exploatare a acestora.

3.2. Se modifică punctul 4 al Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr.26-11/3-22/04-2010 din 27 decembrie 2010 (Montorul Oficial al Republicii Moldova din 7 ianuarie 2011, nr.1-4, p.III, art.31), precum urmează:la litera a) se exclud cifrele "18, 19,";la litera b) se exclud cifrele "35, 36,";la litera d), după cifra "86," se include cifra "87," şi în continuare după text;la litera e) se exclude cifra "83,".

4. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să asigure publicarea actelor alăturate, situaţia la data de 31 mai 2011, în modul stabilit:- Registrul unic al maşinilor de casă şi control, situaţia la data de 31 mai 2011 (anexa nr.1);- Lista modelelor maşinilor de casă şi control excluse din Registrul unic al maşinilor de casă şi control, situaţia la data de 31 mai 2011